Dit is Yasmijn

Hoi! Ik ben Yasmijn, 14 jaar oud en ik zit in klas 2 havo tweetalig. Wil je weten wat je allemaal kunt doen op Van der Capellen? Dan zit je goed, ik kan je er alles over vertellen.

"Ik praat bijna de hele dag Engels."

Ik doe twee­t­al­ig op Van der Capellen. Wist je dat ik dan bij­na al mijn lessen in het Engels heb? Wiskunde is voor mij math­e­mat­ics en geschiede­nis is his­to­ry. De docen­ten prat­en natu­urlijk ook Engels, net als al mijn klasgenoten. 

Aan het begin van klas 1 vond ik dat wel span­nend, want zo goed kon ik nog hele­maal geen Engels. Maar gelukkig helpen alle docen­ten heel goed. En je mag natu­urlijk alti­jd wat vra­gen als je een woord niet kent. 

Nu gaat het steeds gemakke­lijk­er. Soms heb ik niet eens meer door dat ik in het Engels praat! 

Creatief met lino

Drie keer per jaar kies je voor een Clubz. Clubz zijn pro­jecten van ongeveer 10 weken. Ik heb in het eerste blok voor Atelier gekozen, daarin gin­gen we linosnedes maken. Echt leuk! Hmm wat zal ik de volgende keer eens gaan kiezen? 

Pauze :)

Yes! Het is tijd voor pauze. Ik ga vaak in de aula zitten, maar in de zomer kun je ook lekker buiten in het zonnetje zitten. Sommige klasgenoten gaan ook spelletjes spelen, zoals schaken of Mens-erger-je-niet. 

"Ik kies vaak voor het stiltelokaal."

Tij­dens TAS kies ik vaak voor het stil­telokaal. Daar is het lekker rustig en kan ik serieus werken aan mijn huiswerk. Als ik hard door­w­erk, kan ik bij­na al mijn maak­w­erk al op school af hebben. De boeken die ik thuis niet meer nodig heb, stop ik in mijn kluisje. Scheelt weer sjouwen. — Yasmijn

Dressed up!

Wist je dat er ook aller­lei leuke activiteit­en buiten schoolti­jd wor­den geor­gan­iseerd? De brugk­las­dis­co vond ik vorig jaar erg leuk en het gala was hele­maal top! Onze leer­lingv­erenig­ing Lib­er­tas organ­iseert al deze feesten zelf :) (oké, met een beet­je hulp van de docen­ten en con­ciërges). En wat dacht je van het brugk­laskamp! — Yasmijn 

Ontdek nog meer...

Lees ook de verhalen van Marissa en Arif.