Maak kennis met Arif

Hoi! Ik ben Arif. Wil je weten wat ik zo leuk vindt aan Van der Capellen? Kijk maar mee!

Schiet maar raak!

Clubz zijn pro­jecten van ongeveer 10 weken. Drie keer per jaar kies je voor een Clubz. Ik heb in het eerste blok voor Sport gekozen, daarin gin­gen we ken­nis­mak­en met ver­schil­lende ​‘out-of-the-box’-sporten. Benieuwd wat je nog meer kan kiezen? 

"Ik stel mijn vragen aan de wiskundedocent."

Soms vind ik mijn huiswerk voor wiskunde lastig. Tij­dens TAS kies ik dan voor de hoek ​‘exacte vakken’. Daar zijn docen­ten aan­wezig van wiskunde, biolo­gie, natu­urkunde en scheikunde. Als ik dan een opdracht niet begri­jp, kan ik meteen mijn vraag stellen. — Arif

Thuis tijd over

Mijn meeste huiswerk maak ik dus op school. Heel fijn. Nu kan ik thuis gezel­lig gaan voet­ballen met mijn vrienden. 

Ontdek nog meer...

Bekijk ook de verhalen van Marissa en Yasmijn.